Prestasi Lulusan

 1. Hafal Juz ‘amma
 2. Hafal bacaan Sholat
 3. Hafal dzikir dan doa sehari-hari
 4. Hafal Hadits
 5. Terbiasa mengaji setiap hari
 6. Terbiasa sholat 5 waktu setiap hari
 7. Kritis dalam berfikir
 8. Kreatif
 9. Berani amar ma’ruf nahi munkar
 10. Percaya diri
 11. Mandiri