Prestasi Lulusan

 1. Hafal Juz 30 -29
 2. Hafal bacaan Sholat
 3. Hafal dzikir dan doa sehari-hari
 4. Hafal Hadits
 5. Terbiasa mengaji setiap hari
 6. Terbiasa sholat 5 waktu setiap hari
 7. Terbiasa Peduli dan berbagi
 8. Terbiasa berolahraga
 9. Kritis dalam berfikir
 10. Kreatif
 11. Berani amar ma’ruf nahi munkar
 12. Percaya diri
 13. Mandiri